Informace podle zákona č.106/1998 Sb., Výroční zprávy, Žádosti