O obci Benátky

Vítejte v Benátkách! Tato obec se nachází v okrese Hradec Králové, kraj Královéhradecký. Žije zde 122 obyvatel. Název obce je zřejmě odvozen od italských Benátek, a to díky své poloze a přilehlé říčce Bystřici.

Historie Benátek je bohatá a zajímavá. Dle pamětní knihy byly prvními obyvateli území obce kočující kmeny, které se živily převážně lovem zvěře z přilehlých lesů. Později se obyvatelé začali živit polním hospodářstvím a chovem domácího zvířectva. Divoká zvěř byla vylovena, a tak se kmen usadil. O osídlení území svědčí četné nálezy popelnic a kamenných nástrojů.

Pamětní kniha obce dále zmiňuje, že obec byla v dřívějších dobách snad poplužním dvorem, který stával asi v těch místech, kde nyní stojí domy čp. 1 a 2. Na potůčku, který teče od Želkovic, stával kdysi malý mlýn.

První písemné zmínky o obci jsou datovány do období vlády Přemysla Otakara I. Vladykové a rytíři, jako Časta, Zdík, Bivoj, Držislav, Ctislav, Ludislav, Milota a Břetislav z Dobré Vody, vládli na tomto území od roku 1109 do roku 1240. Roku 1241 se osada stala majetkem pruských křižovníků a později kláštera Opatovického.

Během husitských válek byla ves spolu s dalšími darována císařem Zikmundem do zástavy Alšovi Vřešťovskému z Riesenburka. Roku 1443 převzal statky Vilém Zajíc z Hasenburka. Obec se postupně dostala do rukou různých šlechtických rodů, až se stala součástí panství smiřického.

Dnes jsou Benátky malebnou obcí s bohatou historií, a jejich návštěva nabízí pohled na minulost i současnost.

Znak a vlajka obce Benátky

Znak a vlajka byly obci Benátky, někdy nazývané též „nad Bystřicí“ kvůli odlišení se od jiných stejnojmenných obcí i slavnějších italských Benátek, uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 8 dne 3. května 2018. Toto datum je oním historickým momentem právoplatného nabytí komunálních symbolů v roce stého výročí naší republiky … https://www.heraldickamista.cz/kralovehradecky/obec-benatky/